För hårt, säger Satans offer

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

Till Satans märkliga konspiration är att han undersöker människan för att veta i fall hon tenderar till djärvhet och mod eller passivitet och svaghet. Om han ser att hon är passiv och svag, kommer han till henne för att försvaga hennes intresse och vilja till det befallda och få henne att se det som besvärligt och ta lätt på att avstå från det. Till sist lämnar hon det helt eller så tar hon lätt på det och slarvar med det…

Vissa hamnade i underdrift och vände Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah ryggen genom att avstå från giftermål medan andra hamnade i överdrift och förbud.”1

Två motsatta grupper. Han försöker alltid få människorna bort från måttligheten, antingen till överdrift och extremism eller också till underdrift, även kallad för flexibilitet i dyrkan och religiösa frågor. De anser att fasthållning vid religionen är för hårt; fasthållning vid Qur’ânen och Sunnah är alltså för hårt. Så säger de som tar lätt på saker och ting. De anser att fasthållning är för hårt.

Andra människor nöjer sig inte med fasthållningen. De utökar i överdrift.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/86).