Sådant utslag får inte han ge

Fråga: Vår imam i Frankrike har bestämt att vi ber fredagsbönen en timme innan tiden till Dhuhr går in, framför allt under sommaren, för att underlätta det för muslimerna som arbetar för företag. Annars kommer ett stort antal av dessa muslimska arbetare inte att närvara. Vad är domen för det?

Svar: Han får inte ge utslag. Han skall fråga departementet för utslag och de lärda. Han får skicka frågan till dem. Han själv får däremot inte ge utslag.