Kallare ber i moské med grav i

Fråga: Återkommande fråga om kallaren som går till moskéer bestående av gravar. Får kallaren be i dessa moskéer med avsikten att ta igen bönen för att sedan råda dem?

Svar: Nej, nej. Om han ber där så har han tillsynes varit överensstämmande med dem. Det är inte tillåtet.