Salaf, kvinnor och familjer 6.1

1 – Ibn Khallikân sade:

”Abû Muslim al-Khurâsânî hade samlag med kvinnor endast en gång om året för att understryka sin ädelhet och sysselsättning med maktinnehavet.”1

2 – an-Nadhr bin ´Abdillâh sade:

”Jag frågade Rawdhah, Kurzs slavinna: ”Varifrån fick Kurz sitt uppehälle?” Hon sade: ”Han brukade säga till mig: ”Rawdhah! Om du behöver något så är det bara att ta från det här hålet.” Varje gång jag behövde något hämtade jag det.”2

3 – Abû Hâzim sade:

”Den som mest drabbas av personen med en dålig karaktär är han själv. Han är verkligen en prövning för sig själv. Därefter kommer hans hustru, därefter kommer hans barn. De är glada när han kommer hem. Så fort de hör hans röst flyr de honom utav rädsla för honom. Till och med hans djur aktar sig för att han kastar stenar på det. Till och med hans hund hoppar upp på väggen när den ser honom. Till och med hans katt flyr honom.”3

4 – Sulaymân bin ´Alî, prinsen, farbror till al-Mansûr. Han regerade i Basrah ett tag. Det rapporteras hur han en gång stod på sitt palatstak och hörde kvinnorna säga:

”Om bara prinsen kunde se oss och berika oss.”

Följaktligen började han kasta ned juveler och guld till dem4.

5 – Ibn Sa´d sade:

”Sulaymân at-Taymî och hans son brukade gå runt till moskéer på nätterna och be i en moské en natt och i en annan moské en annan natt, fram till gryningen.”5

6 – Yûnus bin ´Ubayd sade:

”Lägg tre saker på minnet från mig: Gå inte in till någon makthavare för att läsa Qur’ânen för honom, var inte ensamma med en kvinna för att läsa Qur’ânen för henne och lyssna inte på Ahl-ul-Ahwâ’.”6

7 –Kahmas var tillgiven till sin moder. Det var först när hon hade dött som han vallfärdade och stannade kvar i Makkah till dess att han dog7.

8 – Djarîr adh-Dhabbî sade:

”Ibn Djuraydj ansåg Mut´ah vara tillåtet8 varvid han var gift med 60 kvinnor. Det sägs att han nämnde dem alla vid namn för sina söner så att ingen skulle gifta sig med dem efter att deras fader hade gjort det via Mut´ah.”9

9 – ash-Shâfi´î sade:

”Ibn Djurydj ingick i Mut´ah med 90 kvinnor. Han kunde injicera en uns10 sesamolja på en natt för samlagets skull.”11

10 – En gång när Ibn ´Awns moder kallade på honom, svarade han genom att överrösta henne varvid han frigav två slavar12.

16/48.

26/85.

36/99.

46/163.

56/197.

66/293.

76/317.

96/331.

116/333.

126/366.