Skillnaden mellan tävlingar och tävlingar

Fråga: Vad är domen för att medverka i olika sorters tävlingar om det ligger priser i potten såsom bil och pengar?

Svar: Handlingarna räknas endast utmed avsikterna. Om tävlingen handlar om fotboll eller något annat distraherande, råder jag dig att hålla dig borta från den. De har bara anordnat dem för att locka dig från den nyttiga kunskapen.

Vad beträffar tävlingar om memorering av Qur’ânen eller hadîther eller kunskapsbaserade eller grammatiska frågor, så beror de på din avsikt. Om du anser att din avsikt är för Allâh (´azza wa djall) allena, tävlar du. Annars råder jag dig att undvika dem.