Salaf, kvinnor och familjer 5.2

11 – Sâlim bin Abîl-Dja´d al-Ashdja´î al-Ghatafânî al-Kûfî. Han var en Faqîh och pålitlig.

Han rapporterade från Thawbân, Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slav, Djâbir, Ibn ´Abbâs, an-Nu´mân bin Bashîr, ´Abdullâh bin ´Amr, Ibn ´Umar, Anas bin Mâlik, sin fader Abûl-Dja´d Râfi´ och andra.

Från honom rapporterade al-Hakam, Qatâdah, Mansûr, al-A´mash. Husayn bin ´Abdir-Rahmân och andra.

De sade att Abûl-Dja´d hade sex söner. Två var Shî´ah. Två var Murdji’ah. Två var Khawâridj. Deras fader brukade säga till dem:

”Allâh har splittrat er.”

De hette ´Ubayd och ´Imrân, Ziyâd och Muslim och ´Abdullâh.1

12 – Yahyâ sade:

”Jag och Ibn Abî Zakariyyâ var utanför ´Umar bin ´Abdil-´Azîzs dörr och hörde gråt. Vi fick reda på att de troendes ledare hade låtit sin hustru välja mellan att antingen bo kvar i sitt hem och i sitt tillstånd med vetskapen att han var för upptagen för att vara med kvinnor eller också flytta hem till sin fader. Följaktligen började hon gråta och så gjorde även hennes slavinnor.”2

13 – Abû ´Ubaydah bin ´Uqbah bin Nâfi´ berättade att han gick in till Fâtimah bint ´Abdil-Malik, ´Umar bin ´Abdil-´Azîzs hustru, och sade:

”Skall du inte berätta för mig om ´Umar?” Hon sade: ”Jag vet inte att han har badat efter samlag eller våt dröm efter att ha blivit makthavare.”3

14 – Abû ´Abdillâh ´Abdul-´Azîz bin Rufay´ al-Asdî at-Tâ’if’î al-Kûfî. Han var en Muhaddith och pålitlig.

Det sägs att han sällan gifte sig med en kvinna utan att hon begärde skilsmässa på grund av att han ständigt ville vara intim med henne.4

15 – Zubayd bin al-Hârith al-Yâmî al-Kûfî. Hâfidh, en av de stora lärda.

Ibn Shubrumah sade:

”Zubayd delade upp sina nätter i tre delar; en till sig själv, en till sin son och en till sin andre son ´Abdur-Rahmân. Först bad han sin del. Därefter befallde han sin förste son att be. När han inte orkade mer bad han resten av hans del. Därefter befallde han sin andre son att be. När han inte orkade mer bad han resten av hans del. På så sätt bad han hela natten.”5

16 – Yûnus bin Muhammad al-Mu’addib sade att Ziyâd berättade för honom:

”Zubayd var böneutropare i sin moské. Han brukade säga till barnen: ”Kom och be, så skall jag ge er valnötter.” De bad och samlades därefter runtom honom. Jag frågade honom om det varpå han svarade: ”Vad är problemet om jag köper till dem valnötter för fem silvermynt så att de kan vänja sig vid bönen?”6

17 – Dja´far bin Sulaymân sade:

”Muhammad bin al-Munkadir brukade lägga ned kinden på marken och säga till sin moder: ”Res dig upp och sätt din fot på min kind.”7

18 – Ibn-ul-Munkadir sade:

”Min broder ´Umar tillbringade natten i bön medan jag tillbringade natten med att krama min moders fot. Jag skulle inte vilja att min natt var som hans.”8

19 – ´Umar bin Shabîb al-Muslî sade:

”Efter att Abû Ishâq hade blivit blind såg jag hur Isrâ’îl körde honom medan hans son Yûsuf ledde honom.”9

20 – ´Alî bin al-Madînî sade:

”En av Suhayls [bin Abî Salih] bröder hade dött. Han tog det så hårt att han glömde bort många hadîther.”10

15/109.

25/128.

35/135-136.

45/228.

55/296.

65/297.

75/356.

85/359.

95/399.

105/460.