Så gagnar kvinnan sitt samhälle

Fråga: Hur skall kvinnan gagna sin religion och sitt muslimska samhälle om hon sitter hemma och är singel?

Svar: Det är bättre och mer täckande att hon är hemma. Hon får arbeta hemma. Arbetet i hemmet är mer än arbetet ute på gatan. Arbetet i hemmet handlar om att laga mat, tvätta, sopa och annat. Det är mer än arbetet utomhus. Poeten Hâfidh Ibrâhîm sade:

I deras hem är deras arbeten många

liksom arbeten av honom som håller i svärdet och spjutet