Förhållandet till Senegals president

Fråga: Vi håller oss till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik. Presidenten i vårt land – Senegal – är muslim och lov och pris tillkommer Allâh. Han vallfärdar, utför ´umrah och kommer ofta till Saudiarabien. Vi lovar honom trohetslöftet, lyssnar till honom och lyder honom. Somliga människor smutskastar oss för trohetslöftet, kallar oss för Djâmiyyah och menar att vi överdriver med trohetslöftet. Gör vi fel sett till att vår president är muslim?

Svar: Muslimen är skyldig att vara med muslimerna och den muslimske ledaren. Om er ledare och makthavare är muslim, så måste ni lyda honom inom det som inte är trots mot Allâh. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Skapelsen skall inte lydas inom det som är olydnad mot Skaparen.”1

Så länge han inte befaller en synd måste han lydas. Detta är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik. Med makthavaren bildas enighet, samstämmighet och trygghet. Opposition mot makthavaren medför prövningar och blodbad. Det är vad Satan och hans muslimska anhängare är ute efter.

1al-Bukhârî (7258) och Muslim (1840).