Kallaren som döljer kunskap

Fråga: Anses kallaren som inte varnar för avguderi eller kallarna till villfarelsen själv vara en kallare till villfarelsen sett till hans tystnad?

Svar: Nej, han anses tillhöra dem som döljer kunskap. Han tillhör dem som döljer kunskap.