När du hittar dåliga böcker i bokaffären

Fråga: I vissa bokaffären hittar jag böcker som är skrivna av samtida författare som negerar det som är välkänt i religionen liksom straffet i graven, byggnader på gravarna och Domedagen. Somliga böcker består av förtal av följeslagarna. Vad råder ni ägarna till dessa bokaffärer och vad skall jag göra om jag hittar liknande böcker?

Svar: Du skall ta ett exemplar av varje bok och hämta dem till utslagsdepartementet. Bifoga ett meddelande till den ädle Muftî och skriv att böckerna säljs i en viss bokaffär. Må Allâh belöna dig väl.