Varför hamnar de 72 grupperna i helvetet?

Fråga: Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade att det här samfundet kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Är dessa grupper muslimer, innovatörer eller otrogna?

Svar: Hadîthen säger:

”Mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.”

Vissa hamnar i Elden på grund av sin otro, somliga på grund av sin villfarelse, andra på grund av sin innovation. De varierar.