Salaf, kvinnor och familjer 4.2

11 – Shurayh al-Kindî sade:

Jag såg hur män slog sina fruar

må min hand förlamas om jag slår Zaynab

Zaynab är solen och alla andra kvinnor är stjärnorna

när solen går upp försvinner stjärnorna1

12 – Det sades till Muhammad bin al-Hanafiyyah:

”Varför färgar du dig?” Han svarade: ”Så att jag kan se ung ut för kvinnorna.”2

13 – ad-Dâraqutnî sade:

”Det sägs att Sulaym bin ´Itr läste ut Qur’ânen tre gånger varje natt för att sedan ha samlag med sin hustru och bada tre gånger. Efter att han hade dött sade hans hustru: ”Må Allâh benåda dig! Du brukade behaga din Herre och din hustru.”3

14 – Ibn Abîz-Zinâd berättade från sin fader som sade:

”az-Zubayrs söner ´Abdullâh, Mus´ab och ´Urwah träffade Ibn ´Umar i Hidjr. Ibn ´Umar sade: ”Önska er något.” ´Abdullâh sade: ”Jag önskar mig kalifatet.” ´Urwah sade: ”Jag önskar att kunskap tas från mig.” Mus´ab sade: ”Jag önskar mig makt över Irak och att vara gift med ´Â’ishah bint Talhah och Sukaynah bint al-Husayn samtidigt.” Ibn ´Umar sade: ”Jag önskar mig förlåtelse.” Alla fick sina önskningar uppfyllda och förhoppningsvis blev Ibn ´Umar förlåten.”4

15 – Det sägs att ´Umar bin ´Ubaydillâh köpte en slavinna för 100.000. När han såg att hon var ledsen för att ha skilt sig från sin ägare sade han till honom:

”Ta henne och behåll pengarna.”

16 – Bishr bin Kathîr sade:

”Mutarrif bin ´Abdillâhs fru berättade för mig att han gifte sig med henne för 30.000, en mula, sammetstyg och en frisörska.”5

Ghaylân sade:

”Mutarrif gifte sig med en kvinna för 20.000.”

17 – Yasâr bin ´Abdir-Rahmân sade:

”Sa´îd bin al-Musayyab gifte bort sin dotter till sin brorsson för två silvermynt.”6

18 – ´Alî bin Zayd sade:

”Sa´îd bin al-Musayyab sade: ”Det finns inget som Satan tappar hoppet om utan att han närmar sig det via kvinnorna.” Därefter sade Sa´îd till oss: ”Det finns inget jag fruktar som kvinnor.” Han var då 84 år, enögd och inför döden.”7

19 – ´Imrân al-Khuzâ´î sade:

”Sa´îd bin al-Musayyab sade: ”Det finns inget jag fruktar för mig själv som kvinnor.” De sade: ”Abû Muhammad! En som du vill inte ha kvinnor och vill inte has av kvinnor.” Han sade: ” Det är som jag säger.” Han var då en gammal och surögd man.”8

20 – Djubayr bin Nufayr sade:

”Umm-ud-Dardâ’ sade till Abûd-Dardâ’ när han låg på sin dödsbädd: ”Du bad mina föräldrar gifta bort mig till dig i det här livet och de gjorde det. Nu ber jag dig vara min make i nästa liv.” Då sade han: ”Gift inte om dig då.” När Mu´âwiyah friade till henne sade hon vad som hade hänt varpå han sade: ”Du får fasta.”

Det har rapporterats från flera vägar via Luqmân bin ´Âmir som lade dit:

”Hon var vacker och fager.”9

14/106.

24/126.

34/132.

44/141.

54/192.

64/233.

74/237.

84/241.

94/278.