Satans offer i förskönande syfte

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) berättade att Satan sade:

وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ

”… och jag skall leda dem på villovägar och inge dem [bedrägliga] förhoppningar och jag skall befalla dem att skära öronen av boskapen och jag skall befalla dem att förvanska [och fördärva] Allâhs skapelse.”1

Detta omfattar dels en ändring av kroppens yttre via exempelvis tatuering, definiering och slipning av tänder och noppning i förskönande syfte. Allt det har Satan lurat dem med så att de ändrade på den Nåderikes skapelse. Sådana handlingar innebär ilska över Allâhs skapelse, nedsvärtning av Hans vishet, tro om att deras handlingar är bättre än den Nåderikes handlingar samt missnöje med Allâhs beslut och öde.

Dels omfattar det en ändring av kroppens inre. Allâh (ta´âlâ) har skapat Sina slavar i egenskaper av monoteister som är lagda på så sätt att de accepterar och föredrar sanningen. När djävlarna kom förflyttade de dem från den vackra skapelsen och förskönade ondska, avguderi, otro, trots och olydnad för dem.

14:119