Kvinnan får rida åsna men inte köra bil

Fråga: Kan man säga att kvinnornas rytteri förr i tiden bevisar att det är tillåtet för dem att köra bil?

Svar: Det är ofarligt att rida riddjur. Det medför inga nackdelar. Så är inte fallet med kvinnans bilkörning. Den består av nackdelar och faror. Den består av många förbud. Således får hon inte köra bil. Om kvinnan äger en bil och har tillgång till bilnycklar så kommer hon att köra till vem hon vill och när hon vill. Hon har bilnycklar och ingen kan förhindra henne. Mannen kan inte göra något. En syndare må ta kontakt med henne och stämma träff med henne. Vad är det som hindrar henne från att ta bilnycklarna, starta bilen och köra till mötet? Hon tar ju bara sin frihet [avbrutet ljud]…