Ingen hårfärg skall ändras

Fråga: Vad är domen för att färga ögonbrynen till hårfärgen?

Svar: Det är inte tillåtet att ändra på håret. Det skall förbli som det är. Både hårfärgen och ögonbrynsfärgen skall vidhålla färgerna som Allâh har skapat. Det enda undantaget är om färgen är vanställd; i så fall får man åtgärda vanställningen. Annars låter hon det vara som det är utan att ändra det.