Inträde i parlament är Ikhwâniyyah och inte Salafiyyah

Shaykh Sâlih Âlush-Shaykh: Under konferensen talade jag med Shaykh ´Abdur-Rahmân [´Abdul-Khâliq]. Jag hade en föreläsning och fick en fråga om att gå med i parlament i ett land som inte styr med Allâhs lag eller godkänner avguderi i landet. Mitt svar var att det är obligatoriskt att ta avstånd från avgudadyrkarna och inträde med dem i detta innebär att man är med och stiftar landets lagar. Jag talade lite om ämnet tills att jag var klar. Därefter talade Shaykh ´Abdur-Rahmân med mig om ämnet och blev arg på mig och sade att han hade frågat större lärda…

Imâm al-Albânî: Talade han med dig i enrum eller framför alla?

Shaykh Sâlih Âlush-Shaykh: Framför en utvald skara på cirka tio personer.

Imâm al-Albânî: Det var alltså inte framför alla efter svaret.

Shaykh Sâlih Âlush-Shaykh: Det var efter svaret men inte framför alla. Vi gick därifrån.

Imâm al-Albânî: OK.

Shaykh Sâlih Âlush-Shaykh: Jag sade till honom att detta är Ikhwâniyyah och något som Salafiyyah inte känner till.

Imâm al-Albânî: Ja.

Shaykh Sâlih Âlush-Shaykh: Då sade han:

”Kan inte detta vara sanningen hos al-Ikhwân? Betyder al-Ikhwân att de aldrig har rätt?”

Imâm al-Albânî: Mm…

Shaykh Sâlih Âlush-Shaykh: [Han sade:]

”Om detta är sanningen hos al-Ikhwân så får vi acceptera den.”

Imâm al-Albânî: Mm…