Sonen ber mot fadern

Fråga: Får sonen be mot sin orättvise fader?

Svar: Nej. Det är ett sätt att vara dålig mot föräldrarna. Han skall härda med faderns orättvisa och dåliga bemötande. Han får tolerera det.