Är kvinnorna ålagda att kalla till bön och be i samling?

Fråga: Är kvinnorna ålagda att kalla till bön och Iqâmah? Och är de ålagda att be i samling på arbetsplatsen och i skolan?

Svar: Det är okej att en kvinnlig imam leder dem i bönen. De är emellertid inte ålagda att kalla till bön eller Iqâmah. De är specifika för männen.