Att bo i ett syndigt hem

Fråga: Hemma hos oss har vi parabol, video och en kvinnlig betjänt. Varken min fader eller mina bröder ber i moskén eller hemma. De röker. Jag har rått dem mycket angående detta men till ingen nytta. När jag går till dem försvagas jag rejält på grund av betjänten som visar ansiktet och håret samt parabolen och den höga musiken. Vad skall jag göra?

Svar: Om du kan flytta ut skall du göra det. Om du inte kan det får du vara i ett eget rum och hålla dig borta från förbuden. Du ansvarar inte för deras synder så länge du inte kan bo själv och hyra ett eget boende. Var i ett eget rum i hemmet.