Missfall är förbjudet

Missfall är förbjudet enligt muslimernas samstämmighet. Det är ett sätt att begrava ett levande barn. Den som avsiktligt orsakar ett missfall skall straffas på ett avskräckande vis. En sådan handling fläckar ned hans religiositet. Exempel på det är att han smörjer in penisen med tjära och sedan har samlag med sin slavinna eller ger henne gift eller dylikt att dricka så att hon får missfall.