Dammen som vi är ålagda att tro på

Fråga: Har varje profet en damm?

Svar: Allâh vet bättre. Det har rapporterats, men Allâh vet bättre. Vi är ålagda att tro på vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) damm. Därför nämns inte i böckerna tron på profeternas dammar. Det som nämns är tron på Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) damm.