Profeten som nämns mest i Qur’ânen

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

”[Minns] hur din Herre kallade Mûsâ till Sig [och sade]: ”Gå till det orättfärdiga folket.”1

Återigen tar Skaparen (ta´âlâ) upp berättelsen om Mûsâ och repeterar den i Qur’ânen på ett sätt som saknar motstycke. Detta för att berättelsen består av väldiga visheter och lärdomar. Berättelsen berättar även hur det går för de orättfärdiga och de troende. Mûsâ var också mannen med den stora föreskriften. Han fick Tora som är den bästa skriften efter Qur’ânen. Allâh beordrade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att berätta om Mûsâs dygdiga tillstånd när Allâh ropade på honom och talade med honom och gjorde honom till profet och sändebud.

126:10