Den sjuka makan har rätt till försörjning

Den sjuka makan har rätt till försörjning enligt de fyra rättsskolorna. Det spelar alltså ingen roll att maken inte kan njuta av henne.

Enligt de fyra rättsskolorna så tillskrivs inte horbarnet fadern. Muslimerna måste däremot försörja horbarnet eftersom det anses vara en av muslimernas faderlösa.

Det är makens skyldighet att försörja den behövande makan. Han skall dock inte försörja henne med hennes egen brudgåva.

Makan har rätt att kräva sin uppskjutna brudgåva. Om maken ger henne den, så är det bra. Men om han inte gör det så skall han inte tvingas förrän de separeras via dödsfall, skilsmässa och dylikt.