16. Slutet på boken “al-Qadhâ’ wal-Qadar”

Avslutningsvis säger jag att den troende måste behagas av att ha Allâh till Herre. Det innebär bland annat att tro på Allâhs bestämmelse och öde och veta att det finns ingen skillnad mellan hans handlingar och strävan efter levebrödet och flykten från livslängden. Allt är likadant. Allt är nedskrivet. Allt är bestämt. Allt är underlättat för det som människan är skapad för.

Jag ber Allâh (´azza wa djall) att Han underlättar för oss de lyckligas handlingar och bestämmer vår rättfärdighet i de båda liven. Lov och pris tillkommer Allâh, skapelsernas Herre. Må Allâh hylla och sända fred över vår profet Muhammad, hans ätt och hans samtliga följeslagare.

Slut och lov och pris tillkommer Allâh (ta´âlâ).