Vem skall tala med elevens rektor och lärare?

Fråga: Det händer ofta att det är modern som får tala med barnens skola, lärare eller rektor. Får hon göra det eller är det faderns plikt?

Svar: Det är tvivelsutan fadern som är ansvarig. Han ansvarar för sina söner och döttrar. Kvinnan skall inte tala med rektorn eller lärarna. Det är faderns uppgift. Män för män och kvinnor för kvinnor. Men om det rör sig om en kvinnlig rektor eller lärarinnor, så är det modern som skall tala med dem.