11. Ödets första nivå: Kunskapen

Enligt Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah består bestämmelsen och ödet av fyra nivåer:

Den första nivån: Kunskapen. Människan skall vara övertygad om att Allâh (ta´âlâ) vet allting och att Han vet absolut allt vad som finns i himlarna och på jorden. Det spelar ingen roll om det handlar om Hans egna handlingar eller om Hans skapelses handlingar. Människan skall veta att inget på jorden eller i himlen är dolt för Allâh (tabârak wa ta´âlâ).