Abûl-Hasan al-Ash´arî lämnade Ahl-ul-Bid´a och slöt sig till Ahl-us-Sunnah

Fråga: Stämmer det att Abûl-Hasan al-Ash´arî ångrade sig och slöt sig till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah?

Svar: Ja, det står i böckerna. Det står i hans böcker ”al-Ibânah” och ”Maqâlât-ul-Islâmiyyîn” och att han har Imâm Ahmad bin Hanbals lära. Han sade det uttryckligt. De är tryckta och befintliga nu. Detsamma klargjorde han i sitt brev till Thaghr. Hans anhängare återvände emellertid inte till sanningen. Han återvände. Må Allâh benåda honom.