Qur’ânen är Allâhs tal och bläcket och bladen är vårt verk

Fråga: Är det tillåtet att säga att bokstäverna på bladen i Qur’ânen är skapade?

Svar: Talet är Allâhs tal. Bläcket och bladen är vårt verk. Skriften är vår handling. Därför är vissa handstilar bra medan andra är sämre. Det är alltså vår handling. Vad Qur’ânen beträffar, så är allting i den ordnat och bra. Skriften är dock vår och vår handling. Bläcket är vårt. Bladet är vårt. Dock är det nedskrivna Allâhs tal. Det lästa är Allâhs tal.