Hur skall vi lära barnen korrekt troslära?

Fråga: Hur skall vi lära våra barn den korrekta trosläran?

Svar: Undervisa dem i korrekta böcker. De är många och tillgängliga och lov och pris tillkommer Allâh. Om du är lärd undervisar du dem själv. Annars väljer du en bra skola eller bra lärare åt dem som får dem att memorera dessa böcker och förklarar dem för dem.