Ett samhälle fullt av horbarn – frukterna av otyglade kvinnor

Allâh (subhânah) är allvetande och allvis. Han är förlåtande och barmhärtig mot Sina slavar. Han föreskriver för dem rena och bevarande vägar för att benåda och skydda dem. När hedern är förstörd finns det inget mer att hämta. Hela samhället blir till horbarn. Kvinnorna agerar som ett lustsläckande objekt för syndarna. Hon är exakt som en toalett. Den som vill utföra sitt behov går in i toaletten, gör sin grej och går ut. Så blir en kvinna om hon förloras. Liksom man går in i toaletten och urinerar och tömmer tarmarna, går horkarlen till henne, begår otukt med henne och går därifrån. Den egenskapen har en hora. En klok människa med en sund läggning, för att inte tala om en muslim, behagas aldrig av det!