Den omöjliga rättvisan

Muslimerna är enade om att det är obligatoriskt för maken att vara rättvis mot sina fruar. De fyra Sunan-böckerna rapporterade att Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som har två hustrur och tenderar till en av dem kommer på Domedagen med ena sidan av ansiktet hängandes.”1

Han måste vara rättvis när han fördelar. Dock är det inga problem om han älskar den ena mer än den andra eller har samlag med den ena mer än vad han har med den andra. Det är om det Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ

”Det är inte möjligt för er att ge era hustrur lika behandling i allt, hur uppriktigt ni än önskar det.”2

Det vill säga sett till kärlek och samlag.

1Abû Dâwûd (2133), at-Tirmidhî (1141) och Ibn Mâdjah (1969).

24:129