6. Regler för namngivningen i Saudiarabien

Märkligare än så är att du finner inte de otrogna ha namn som är särskilda för muslimerna. Det är de otrognas stolthet – och den är klandervärd. Muslimernas stolthet är emellertid berömvärd och ett måste. Varför skall vi då försumma den? Hur kan vi följa våra fiender? Hur kan vi följa deras väg och lämna vår egen väg? Det finns verkligen ingen rörelse eller styrka förutom via Allâh, den Allsmäktige, den Vise.

Trots dessa snedsteg och misstag så finns det regler som sätter stopp för denna frammarsch och försvarar fronten. Först och främst är det Allâh (ta´âlâ) som skall tackas för det och därefter männen som vaktar Hans religion och föreskrift. I den Arabiska halvöns hjärta finns det regler för ett namn:

1 – Det måste stämma överens med Sharî´ah.

2 – Det är helt förbjudet att ge namn som inte stämmer överens med Sharî´ah.

3 – Det är förbjudet med dubbelnamn på grund av risk för förväxling.

4 – Stamträdet måste bindas samman med ”bin” (son till) mellan namnen.