Förbjudet att hålla fast vid fel efter klargörande

Varje gång vi fördömer dessa människors fel ser vi hur varken de eller deras anhängare tar tillbaka felen. Det är som om vi inte har samma religion. Säger inte ni att ni har Salafs metodik och att ni kallar till Qur’ânen och Sunnah? Vad betyder det att kalla till Qur’ânen och Sunnah? Det betyder att man fördömer allas fel och inte att vi samlar ihop dina och andra okunniga ungdomars fel och säger att det är Qur’ânen och Sunnah.

Således ser du hur deras kassettband och böcker är fulla av fel och tänk från Sayyid Qutb, al-Bannâ och al-Mawdûdî. Deras tänk präglar deras böcker. Deras tänk är villfarelse och innovationer. Ty oftast är dessa individer deras plattform. Då måste det finnas seriösa fel. Om de verkligen är ärliga och faller omedvetet i fel och tror att al-Mawdûdî och al-Bannâ har rätt och sedan får det klargjort via min eller någon annans kritik att de är vilsna innovatörer, så får de aldrig hålla fast vid deras böcker, tänk och metodik. Dessa människor hade ingen kunskap; de var vilsna innovatörer.

Du är uppvuxen i ett land av Tawhîd och Sunnah som har utmärkts av Allâh (tabârak wa ta´âlâ); ett land i vilket Tawhîd och Sunnah råder. Islam är klar och upphöjd i landet. Allâh har likviderat innovationerna i det och nedvärderat deras anhängare. Det är en gåva från Allâh som vi måste tacka Honom för och hålla fast vid denna metodik och detta väldiga arv och förse samfundet med dem. Den här metodiken är en sann metodik. Dock kan imamerna och de lärda med rätt metodik ha fel. Om Ibn Taymiyyah har fel så accepterar vi inte felet. Om Ibn-ul-Qayyim, Ibn ´Abdil-Wahhâb, Ibn Bâz eller någon annan har fel enligt Qur’ânen, Sunnah och Salafs metodik så accepterar vi inte felet. Vi säger att det är fel utan att klandra, fördömda, såga eller skandalisera. Dock skall människorna veta att felet går emot en viss princip eller ett visst bevis. Det skall göras med yppersta uppförande och respekt.