Till alla som påstår att de följer Abû Hanîfah, al-Ash´arî och al-Djaylânî

ad-Dahlawî sade:

”al-Bayhaqî rapporterade från Imâm Abû Hanîfah (rahimahullâh) att Allâh är ovanför himlen. Imâm Abû Hanîfah sade själv i boken ”al-Fiqh al-Akbar”1:

”Den som säger att han inte vet huruvida hans Herre är ovanför himlen eller på jorden är otrogen eftersom Allâh (ta´âlâ) säger:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”2

Hans tron är ju ovanför Hans himmel.”

Samma lära visade Shaykh Abûl-Hasan al-Ash´arî i boken ”al-Ibânah”3 och trodde på den. Detsamma gäller Shaykh ´Abdul-Qâdir al-Djaylânî, vilket han klargjorde i sin bok ”al-Ghunyah”4. De som tror på Qur’ânen och Sunnah och följer Imâm Abû Hanîfah (rahimahullâh), Ashâ´irahs Shaykh och al-Djaylânî skall inte avvika ett hårstrå från den här läran. Faktum är att de skall ha den här läran.”

1Se ”Sharh al-Fiqh al-Akbar”, sid. 171, ”al-´Uluww” (2/963) av adh-Dhahabî och ”al-Hamawiyyah”, sid. 257, av Ibn Taymiyyah.

220:5