´Abdul-Qâdir al-Djaylânî om Allâhs höghet

Shaykh ´Abdul-Qâdir al-Djaylânî (rahimahullâh) sade i ”Ghunyat-ut-Tâlibîn”:

”Det går inte att Han beskrivs med gränser eller ände, början eller slut, neråt, framåt, bakåt eller illustration. Sharî´ah har inte nämnt något av det. Sharî´ah har bara nämnt att Han har rest Sig över tronen utmed det som står i Qur’ânen och rapporteringarna.”

I samma bok sade han i kapitlet om kunskap om Skaparen:

”Han är uppe, rest över Sin tron. Han har all makt och Hans kunskap omger allting:

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen förhöjer det.”12

Han sade i boken ”al-Bahdjah”:

”Ni skall veta att er dyrkan går inte ned i jorden utan upp till himlen. Allâh (ta´âlâ) sade:

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen förhöjer det.”3

Vår Herre är Allâh (ta´âlâ) som är däruppe. Allâh har rest Sig över tronen. Han har all makt och Hans kunskap omger allting. Beviset för det är de sju Qur’ân-verserna. På grund av den okunniges okunnighet och idioti kan jag inte nämna dem.”

135:10

2al-Ghunyah (1/71).

335:10