al-Fawzân om de lärda i al-Madînah

Till de allra framstående lärda som har varit med en lång tid i Da´wahn, hör den förträffliga Shaykh ´Abdul-Muhsin al-´Abbâd, den förträffliga Shaykh Rabî bin Hâdî, den förträffliga Shaykh Sâlih as-Suhaymî och den förträffliga Shaykh Muhammad Amân al-Djâmi.

Dessa män har flit och uppriktighet i Da´wahn. De avvisar de som vill avvika med Da´wahn från den korrekta vägen, oavsett om de gör det avsiktligt eller inte. Dessa män har övning och erfarenhet. De har forskat olika åsikter och de ser skillnaden mellan det korrekta och det inkorrekta.

Således måste deras kassettband och lektioner spridas och det måste likaså gagnas av dem, ty däri förekommer en stor nytta till muslimerna.