24. Barnsängens relation till Îlâ’

Det andra: Perioden för Îlâ’ inkluderar månadscykeln och inte barnsängen. Îlâ’ innebär att mannen svär vid Allâh att inte ha samlag alls med sin maka eller åtminstone minst fyra månader. Om han avlägger den eden varefter hon vill ha samlag och han vägrar, får han fyra månader på sig från och med då han avlade eden. Efter att tiden har gått ut blir han tvungen att ha samlag med henne. Annars får kvinnan begära skilsmässa. Om hon under den perioden skulle ha sin barnsäng, så räknas den inte till tidsfristen. De fyra månaderna skall vara exklusive barnsängen. Så är inte fallet med månadscykeln som inkluderas till de fyra månaderna.