23. Barnsängens relation till skilsmässans vänteperiod

Barnsängens domar är identiska med månadscykelns domar frånsett följande fall:

Det första: Vänteperioden upphör med förlossningen och inte med barnsängen. Om skilsmässan sker innan förlossningen så upphör vänteperioden med förlossningen och inte med barnsängen. Och om skilsmässan sker efter förlossningen, väntar hon på att återfå sin månadscykel och agerar därefter.