Tanka 500 L och få 40 L på köpet

Fråga: Det har blivit vanligt att bensinmackar delar ut kort där det står att den som tankar 500 L bensin får 40 L bensin på köpet. Varje gång du tankar får du en stämpel som berättar hur mycket du har tankat. När du kommer upp i 500 L får du 40 L på köpet. Är det tillåtet?

Svar: Det är okej. Att en bensinstation ger en gåva till en person som har tankat en viss mängd bensin är tillåtet. Villkoret är dock att bensinstationens bensinpris inte skiljer sig från andra bensinstationer. Ty köparen skall antingen inte förlora något eller också vinna. Men om bensinpriset varierar på så sätt att han säljer för 20 medan andra säljer för 10, är det inte tillåtet. Ty i det fallet är köparen antingen en vinnare eller en förlorare – och det är just det som är hasardspel!