Ogiltigt att gifta bort en kvinna till Râfidhah eller en person som inte ber

Det är inte giltigt för någon att gifta bort kvinnan som man är förmyndare till en Râfîdhî eller en person som inte ber.

När de gifter bort henne till en man som säger sig vara en bedjande Sunnî och sedan får reda på att han är en Râfidhî eller en person som inte ber eller har återvänt till Râfidhah och lämnat bönen, så skall de upphäva äktenskapet om vi skulle säga att det var giltigt från första början.