Vissa profeter är bättre än andra

Allâh (´azza wa djall) sade:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ

”Några av dessa sändebud har Vi gett företräde framför de andra. Bland dem finns den som Allâh [själv] talade till, och några har Han satt ännu högre.”1

Den här versen bevisar att vissa sändebud är bättre än andra samtidigt som de är jämlika sett till själva budskapet. Allâhs ord:

مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ

”Bland dem finns den som Allâh [själv] talade till…”

syftar på Mûsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), medan Hans ord:

وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ

”… och några har Han satt ännu högre.”

syftar på Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). az-Zadjdjâdj sade:

”Det finns inte profet som har fått ett mirakel utan att vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har fått ett likadant. Månen delades för honom, palmstammen grät efter honom, träden talade med honom, vatten forsade ur hans fingrar, han fick den väldiga Qur’ânen och han sändes till vita och svarta medan alla andra profeter sändes endast till sina folk.

12:253