Res er i from ödmjukhet inför Allâh

Allâh (´azza wa djall) sade:

حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ

”Förrätta regelbundet [de dagliga] bönerna och [särskilt] den bön som har en central plats och res er i from ödmjukhet inför Allâh.”1

Det vill säga res er lydiga och tysta. I början var det tillåtet att be och prata samtidigt. Efter att den här versen hade uppenbarats blev de tysta. Den bedjande skall inte tala när han står och ber.

ash-Shâfi´î anser att den som svär att inte tala och sedan läser Qur’ânen inte har brutit sin svordom, ty Qur’ânen är Allâhs tal och inte hans eget tal. Abû Hanîfah anser däremot att svordomen är bruten.

12:238