19. Blödningarna i samband med en okänd månadscykel och osund urskiljning

Den tredje: Att kvinnan saknar både en känd månadscykel och sund urskiljning. Det innebär att hennes blödningar fortsätter från och med att hon får sitt första blod som ter sig likadant eller är så pass varierande att det inte kan vara menstruationsblod. Härmed skall hon göra som de flesta kvinnorna gör. Alltså skall hon utgå ifrån att hennes månadscykel varar sex eller sju dagar i månaden. Den börjar så fort hon får sitt blod. Allt annat blod är blödningar.

Exempel på det är att hon får blod den femte dagen i månaden. Blodet fortsätter rinna samtidigt som hon inte kan se en klar skillnad som tyder på att det är menstruationsblod. Varken färgen eller något annat drag hjälper. I det här fallet varar hennes månadscykel sex eller sju dagar och den börjar den femte dagen i varje månad. Beviset för det är Himnah bint Djahshs (radhiya Allâhu ´anhâ) hadîth:

”Allâhs sändebud! Jag lider av en stor och kraftig blödning. Vad säger du om den? Den har hindrat mig från att be och fasta.” Han sade: ”Ta bomull och lägg den på slidan. Den tar bort blodet.” Då sade hon: ”Det är mer än så.”

I samma hadîth säger profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Det är inget annat än ett av Satans slag. Du har din månadscykel enligt Allâhs (ta´âlâ) kunskap i sex eller sju dagar. Sen skall du bada. När du ser att du har blivit ren skall du be och fasta i tjugofyra eller tjugotre dagar.”

Rapporterad av Ahmad, Abû Dâwûd och at-Tirmidhî som sade att den är autentisk. Det rapporteras att Ahmad sade att den är autentisk medan al-Bukhârî sade att den är god.

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord ”sex eller sju dagar” syftar inte på fritt val utan på det hon anser vara korrekt. Hon skall studera sitt tillstånd och välja det som hon tror stämmer bäst överens med kvinnorna som liknar henne sett till utseendet, åldern och härkomsten, det av hennes blod som är närmast menstruationsblodet och andra faktorer som väger in. Om hon inser att sex dagar är det närmsta som hon kommer fram till, går hon efter sex dagar, och om hon inser att sju dagar är det närmsta som hon kommer fram till, går hon efter sju dagar.