10. al-Halabî argumenterar med Muhammad al-Imâm

al-Halabî sade:

”De flesta frågorna som Shaykh al-Halabî fastställer i sin bok stämmer överens med Shaykh Muhammad al-Imâms fastställningar i hans bok ”al-Ibânah”.”1

Dock har Shaykh al-Imâm fel när han är överensstämmande med al-Halabîs principer. Att du argumenterar med andras fel bevisar att du har drunknat i lustar. Vem av Salafiyyûns lärda rekommenderar dig och din bok som är skriven för att bekriga Salafs metodik? Är inte avsaknaden av deras rekommendation det största beviset för bokens falskheter och avvikelser från Salafs metodik?

1Sid. 1