Abû Hurayrah och Abû Hirr

al-Bukhârî sade:

285 – ´Ayyâsh berättade för oss: ´Abdul-A´lâ berättade för oss: Humayd berättade för oss, från Bukayr, från Abû Râfi´, från Abû Hurayrah som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) träffade mig efter att jag hade fått utlösning. Han tog mig i handen och jag gick med honom tills han satte sig ned. Då gick jag därifrån och kom hem och badade. Efter det gick jag tillbaka. Han satt ned och sade: ”Vart var du, Abû Hirr?” Jag berättade för honom. Han sade: ”Fri är Allâh från brister! Abû Hirr! Den troende blir inte oren.”

Både Abû Hirr och Abû Hurayrah är Abû Hurayrahs (radhiya Allâhu ´anh) tillnamn. Annars hette han ´Abdur-Rahmân bin Sakhr. Han fick tillnamnet Abû Hurayrah för att han brukade ha en liten kattunge i ärmen. Det verkar som om de var vänner. Vissa människor är vänner med katter. Katterna sover vid deras fötter i sängen. Om en kackerlacka kommer dödar den den med sin tass. Om en mus eller en ödla kommer gör den samma sak. Katten är en vakt som inte sover. Det hör till Allâhs budskap att Han låter en katt vara vän med en människa. Det är dock inte konstigt. Det finns djur som har en stark vänskap till människorna.

Hadîthen bevisar också att det är tillåtet för personen som är sexuellt oren att gå runt bland folk.