18. Blödningarna i samband med en okänd månadscykel

Den andra: Att kvinnan inte har en känd månadscykel innan blödningarna på så sätt att hennes blödningar fortsätter alltsedan hon får sitt första blod. Den här kvinnan skall skilja mellan det ena blodet och det andra. Hennes månadscykel varar när hennes blod är mörkt, tjockt eller illaluktande. I så fall gäller månadscykelns domar. Allting annat är blödningar som får deras domar.

Exempel på det är att kvinnan får blod från första dagen utan att det avtar. Dock är hennes blod de tio första dagarna mörkt medan det är rött de resterande dagarna av månaden, tjockt de tio första dagarna och tunt de resterande dagarna av månaden eller illaluktande de tio första dagarna och luktfritt de resterande dagarna av månaden. I det här fallet har hon sin månadscykel när blodet är mörkt i det första exemplet, tjockt i det andra exemplet och illaluktande i det tredje exemplet. Allt annat blod är blödningar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Fâtimah bint Abî Hubaysh:

”Om det är menstruationsblod, så är det mörkt och känt. Om det är det så skall du inte be. Och om det är det andra så skall du två dig och be. Det är endast en ven.”1

Rapporterad av Abû Dâwûd och an-Nasâ’î. Den är autentisk enligt Ibn Hibbân och al-Hâkim. Även om hadîthens berättarkedja och skildring kan diskuteras så har de lärda praktiserat den. Det är bättre att hon går efter den än att hon tar hänsyn till de flesta kvinnornas tillstånd.

1Abû Dâwûd (286), an-Nasâ’î (216) och (363) och al-Hâkim (1/174). Ibn Hadjar sade i ”at-Talkhîs: ”Den är utmed Muslims villkor.”