Bad mot fel håll i åtta dagar

Fråga: En person anlände till ´Unayzah för första gången. Han bad de obligatoriska i moskén. Men de frivilliga bönerna bad han därhemma, vänd mot fel håll. Hans fru gjorde detsamma med både de obligatoriska bönerna och de frivilliga bönerna. Först efter åtta dagar insåg de att de hade bett mot fel håll. Vad är domen för det?

Svar: Det är okej om avvikelsen är liten. Men om avvikelsen är stor på så sätt att Qiblah var bakom dem, till höger om dem eller till vänster om dem, måste de ta igen de missade bönerna. Liten avvikelse är dock okej.