Skämta inte om Allâhs budskap

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا

”Tro inte att Allâh budskap är något ni kan skämta om!”1

´Â’ishah sade, och det är den korrekta åsikten:

”Det är ett förbud mot att vilja skada kvinnan genom att ta tillbaka henne under skilsmässan. Alla som motstrider Allâhs föreskrift skämtar om Hans budskap.”

Abûd-Dardâ’ och al-Hasan sade:

”Det är mannen som skiljer sig och sedan säger att han inte menade allvar och frigör slavar och sedan säger att han inte menade allvar.”

En tredje åsikt är att versen förbjuder skilsmässa mer än tre gånger.

12:231