17. Blödningarna i samband med en känd månadscykel

Blödningarna har tre situationer.

Den första: Att kvinnan har en känd månadscykel innan blödningarna. I detta fall praktiserar hon sin månadscykel och dess domar. Blodet utöver det är en blödning som skall praktiseras utmed dess domar.

Exempel på det är att kvinnan har sin månadscykel de sex första dagarna av varje månad. Efter det får hon kontinuerliga blödningar. I detta fall är hennes månadscykel de sex första dagarna av varje månad medan allt annat blod är blödningar. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Fâtimah bint Abî Hubaysh kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Jag är en kvinna som har blödningar och blir inte ren. Skall jag sluta be?” Han sade: ”Nej. Det är en ven och ingen menstruation. När din månadsperiod kommer skall du sluta be. När din månadsperiod är över skall du tvätta bort ditt blod och be därefter.”1

Muslim rapporterade i sin ”as-Sahîh” att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Umm Habîbah bint Djahsh:

”Gör ingenting under en period som motsvarar din månadscykel. Därefter får du bada och be.”2

Utmed det skall kvinnan som lider av blödningar och har en känd månadscykel låta bli att handla under en period som motsvarar hennes månadscykel. Sedan skall hon bada och be och ignorera blodet som kommer.

1al-Bukhârî (306).

2Muslim (334).