15. Sträva på ett fint sätt

65 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Människor! Ingen dör förrän hans uppehälle och livslängd har fullbordats. Se därför till att sträva på ett fint sätt. Det som är hos Allâh uppnås inte via förbud.”1

66 – Våra lärda säger att människan är svag och behövande; hon förmår inget och vet inte. När hon var liten tog Allâh hand om henne via hennes föräldrar eller andra tills hon klarade av att stå på egna ben. Därefter ändras hennes tillstånd; ibland har hon det bra ställt och ibland är hon i behov. Hennes tillstånd varierar även när hon är i behov. Det ädlaste är att hennes hjärta förlitar sig på Allâh för att skaffa uppehälle och dyrkar honom ihärdigt och litar på att Han är tillräcklig. När hon tänker så och hennes tillstånd är korrekt kommer uppehället springandes till henne.

67 – Tolkningen av:

”Se därför till att sträva på ett fint sätt.”

innebär att man gör det indirekt och inte på det omnämnda sättet. Om man verkligen skall be någon om något så vänder man sig till personen vars hjälp man hoppas på.

68 – Det är emellertid noblare att arbeta om man kan. När ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) fick slut på uppehället gick han ut och såg en jude med en spann. Han sade till honom: ”Skall jag ta ut spannarna åt dig om jag får en dadel för varje spann?” Juden sade: ”Ja, gör det.” ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) gjorde så. När han fick sin lön kastade han spannen och gick sin väg.

69 – Detsamma gäller om man har ett yrke och äter av dess levebröd. Allâhs profet Dâwûd åt av sitt eget yrkes inkomst, vilket har bekräftats hos al-Bukhârî och andra.

1al-Baghawî (4113) och Ibn Abîd-Dunyâ i ”al-Qanâ´ah” (57).